1/3

פרויקטים נוספים

אור עקיבא

קריית חינוך עתידים

8,500 מ"ר

עיצוב

 • הבניין מנסה לבטא את הדימוי  של אור עקיבא כישוב השולח שורשים לגבעות החול והנמצא כולו בשלבי המראה.

 • הביטוי מבחין בין עיצוב כתות האם האורתוגונלי לבין עצוב האזורים הציבוריים הרכים והמעוגלים המחברים בין חלקי הרשת האורתוגונלית.

 • ההדרגתיות וההיררכיה שבין הציבורי והפרטי המאפיינים את החיים בעיר באים לידי ביטוי בביה"ס המתפקד כ"מיני עיר" - החלל הציבורי המכיל את "מוסדות הציבור" מוביל "לרחובות" המובילים ל"בית השכבתי" שגם בו מתקיימת ההיררכיה הפנימית האופיינית לבית ("חדר המגורים" עם האזורים הציבוריים, וממנו התפצלות ל"חדרים" ולשירותים).

 

גמישות לשינויים ותוספות

 • התבססות על יח' מידה זהה (מודול) בשני הכיוונים הן לכתות והן לחדרים ייעודיים מאפשרת ביצוע שינויים בתכנון בעקבות הדרישות המשתנות של מערכת החינוך.

 • ריכוז החלקים הקשיחים (כגון מרחבים מוגנים, מדרגות, שירותים) במקומות בודדים, מאפשר שחרור והגמשה של היתרה המהווה את מרבית השטח.

 • יצירת אפשרויות הרחבה אל מתחת לשטחים המקורים בפריפריה של הבניין.

הנהלה

 • ביזור ההנהלה למספר רמות תוך הימנעות מתנועה מיותרת בבניין ואפשרויות ניהול טובות יותר.

 • המנהלה מתחלקת לארבע רמות:

 • מנהלת תלמידים (מערכת מזכירות תלמידים, הרשמה וכד') ממוקמת בקומת הקרקע בקרבת הכניסה הראשית עם חלונות גישה גם מחוץ לבניין.

 •  מנהלה כללית המכילה חדר מנהל, סגנים, מזכירות, חדר מורים, חדר יועצים וכד'. ממוקמת בקומה העליונה ושולטת על החלל המרכזי ממערב ועל רחבת הכניסה ממזרח.

 • מנהלות שכבתיות הממוקמות בגרעין המרכזי של כ"א מהשכבות בקומה א'. כוללות מנהלי ויועצי השכבות.

 • מנהלות מקצועיות הממוקמות בגרעין המרכזי של כ"א מהדיסציפלינות המקצועיות העיקריות בקומת הקרקע (מדעים, אמנויות, תקשורת).

תפקוד

 • חלוקה ל"בתים" לכ"א מהשכבות וחלוקת השכבות לחלקים תוך מגמה להגביר את אפשרות ההזדהות הטריטוריאלית.

 • יצירת מגוון מקסימלי של צורות מפגש ושהיה לקבוצות בגדלים שונים תוך מענה לצרכים המאפיינים גילאים אלו.

 • אפשרות ניידות טובה בין הדיסציפלינות השונות עפ"י תחומי ההתעניינות.

 • הקנית אפשרות לשימוש דואלי במרכז המשאבים על ידי יצירת  כניסה נוספת חיצונית לתפקוד בשעות אחה"צ.

 

הקומפלקס כולל 36 כיתות וזכה בציון לשבח בתחרות בין לאומית לבניין החינוכי הטוב ביותר שהתקיימה מטעם אונסקו בבואנוס איירס ב- 2003.

עקרונות התכנון

בינוי

 • מיקום בנין החטיבה העליונה (ראש "הפירמידה החינוכית") בקצה ציר קריית החינוך המשלב לאורכו פונקציות חינוכיות כגון ביה"ס יסודי, חטיבת אולם ספורט, אשכול מדעים.

 • גישת הולכי רגל מהציר ומהחניה מתנקזת למוקד אחד – כיכר הכניסה האוספת ומנתבת את התנועה לשער ביה"ס.

 • ההפניה העיקרית של הקומפלקס הבנוי הינה על ציר צפון-דרום מסיבות אקלימיות.

הרכב הבניין

 • הבניין מורכב משלושה אגפים סביב חלל מרכזי. כל אגף משמש לשכבה שונה (י, יא, יב) ומאפשר גם התפתחות הבניה בשלבים כבי"ס גדל.

 • החלוקה בקומה א' הינה אופקית (גילאית), בעוד שהחלוקה בקומת הקרקע הינה אנכית (דיסציפלינרית).

 • בקומת הקרקע ממוקם גם החלל המרכזי הפועל כמוקד מפגש לכל ביה"ס ומקשר בין  מרכזי הלימוד המקצועיים ומרכזי הידע השונים.

שלבים

 • החלוקה האנכית בין האגפים מאפשרת בניה בשלבים ללא הפרעה למהלך הלימודים.

 • כל שלב פועל כחי הנושא את עצמו.

 • כל שלב נראה מוגמר תוך הימנעות מתחושה של בנין בתהליך בניה מתמיד.

 

מבנה ותנועה

 • חסכון בעבודות עפר וקירות תומכים ע"י ניצול הפרשי הגובה הטופוגרפיים ליצירת אמפיתאטרון ובנית מערכת שבה העלייה והירידה לקומות הינה מינימלית מינימלית (כניסה בתווך תוך עליה או ירידה בחצי קומה לכל אחת מהקומות).

 • כל שכבה בנויה משני אשכולות כתות סביב חלל שכבתי מואר כשלכל שכבה אפשרות יציאה אלטרנטיבית אל חצר חיצונית שכבתית (אמפיתאטרון חיצוני) או לחלל המרכזי על שכבתי - בהתאם למזג האוויר ומצב הרוח (אלטרנטיבות אלו יוצרות גם את יציאות החרום השונות).

 • חלק מהכתות הינן בעלות מחיצה ניידת המתחברת לחלל השכבתי לשם הגדלת אפשרויות השימוש.

 • החלוקה ההיררכית בחללי הבניין מאפשרת הן מדרוג אקוסטי והן התמצאות ברורה.

@ 2017 by Or & Mayan

צור קשר

משכית 6

ת.ד. 418, א.ת הרצליה 4610302

09-794-9400

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon