1/7

מתחם ד'2 גבעת המורה

עפולה

385 דונם, 1,700 יח"ד

פרויקטים נוספים

מתחם ד'2 הינו שכונה במתחם גבעת המורה עפולה. השכונה תוכננה בחלק המזרחי של הגבעה בהזמנת משרד הבינוי והשיכון ומנתה כ-1,700 יח"ד.

במסגרת הניתוחים שנעשו נבחן האתר המוצע בכמה מישורים: שיפועים, כיווני רוחות, מבנים קיימים, דרכים מוטוריות, צירי הולכי רגל, נטיעות יער של קק"ל, שבילים קיימים.

לאחר ניתוח הנתונים נערכו מספר חלופות שבהן הוצגו צורות פתרון שונות לגבי מספר יחידות הדיור הנדרש החל מבניית "שטיח" דרך "גן גג" ובנייה רוויה. בסופו של דבר סוכמה חלופה תכנונית אך הפרויקט נעצר ע"י המזמין בשלב זה והטיפול בו לא חודש עד עצם היום הזה.

@ 2017 by Or & Mayan

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

משכית 6

ת.ד. 418, א.ת הרצליה 4610302

09-794-9400

צור קשר