1/13

פרויקטים נוספים

כפר מנחם

תחנת כוח דליה

84 דונם, 35,000 מ"ר

הבדיקה נערכה לאור תבחינים סביבתיים רבים ומחמירים כגון פגיעה אפשרית באתרים ארכיאולוגיים, קרבה לאתרי טבע שונים, בדיקות נצפות ונוף, בדיקות אקוסטיות ורעש, קרינה, היבטים סיסמיים, היבטי זיהום אוויר, שימושי קרקע שונים, חיבור לתשתיות, נגישות וקרבה לאספקת גז.

החל מיולי 2015 התחנה מספקת 7% מצריכת החשמל הארצית.

התחנה ממוקמת באתר "צפית צפון" בשפלה הדרומית ובצמידות לתחנת הכוח והמיתוג של חברת החשמל.

פרט לשתי יחידות הייצור המופעלות בטכנולוגיה של טורבינות גז והמהוות את לב הפרויקט כולל הפרויקט בין היתר גם מבני משרדים, מבני רווחה, מבנים טכנולוגיים שונים, בתי מלאכה, סדנאות וכן מבני פיקוח, בקרה ושליטה.

האתר עצמו נבחר לאחר בדיקות מקיפות של הוועדה לתשתיות לאומיות וזאת במקביל לארבעה אתרים חלופים: אתר חגית, אתר מבוא כרמל ואתר גת.

תחנת הכוח נבנתה על בסיס תת"ל 29 א' והינה תחנת הכוח הפרטית הגדולה בארץ. היא מפיקה כ-870 מגה וואט, מופעלת בגז טבעי וע"פ הדרישה הרגולטורית כוללת התחנה גם גיבוי הפעלה בסולר. יחידות הייצור פועלות בטכנולוגיה של שריפת גז טבעי שמוזן לטורבינות גז מתקדמות, שבו גזי הפליטה מנוצלים להפקת תוספת של 50% לייצור חשמל ללא שריפת דלק נוספת ובכך הנצילות מגיעה לכדי קרוב ל-60%.

מקימי התחנה הם חברת דליה אנרגיות כוח יחד עם החברה הבינלאומית Alstom Power. דליה אנרגיות בעלת הרישיון של הפרויקט שהיקפו הכולל מוערך בכמיליארד דולר.

@ 2017 by Or & Mayan

צור קשר

משכית 6

ת.ד. 418, א.ת הרצליה 4610302

09-794-9400

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon