1/1

פרויקטים נוספים

עפולה

תכנית שלד גבעת המורה

13,480 דונם

החלופה שנבחרה עובדה לתכנית בה תואמו ושולבו הדיסציפלינות המקצועיות השונות, כך שבסופו של דבר הוגשה תכנית אינטגרטיבית לשינוי תכנית מתאר שכללה 8,680 דונם מתוך 13,480 דונם שתוכננו ושכללו סך הכל  כ-11,000 יח"ד.
התכנית אושרה בהליך מזורז במוסדות התכנון ולאחר מכן חולקה למתחמים ששווקו ע"י משרד הבינוי והשיכון לקבלנים שונים.
לסיכום בתקופת שיא שנמשכה מעט מעל שנתיים תוכננה תכנית שלד ושינוי תכ' מתאר, אושרה בוועדות, נבנו הבתים שתוכננו והם אוכלסו ע"י ראשוני העולים שהגיעו מחבר העמים באותו הזמן.

התכנית החדשה ניתחה את המצב הקיים ובעיותיו במישורים השונים: טופוגרפיה, דמוגרפיה, כיווני רוחות ומאפיינים אקלימיים, תנועה מוטורית, תנועת הולכי רגל, איתור שיפועים מתאימים לבנייה, אתרי טבע ונוף, מוסדות ציבור שכונתיים ועל עירוניים וכד'.
לאחר ניתוח הפרמטרים הנ"ל רובדו האילוצים והוצגה מערכת דרגות החופש שנותרו.
משנקבעו דרגות החופש נערכו, הוצגו ונותחו מספר חלופות שנדונו בפורומים רחבים עד קבלת ההחלטה לגבי החלופה הנבחרת.

לקראת העלייה המסיבית שהייתה בתחילת שנות ה-90 מברית המועצות לשעבר נדרשה תכנית להרחבת אזור גבעת המורה הנמצאת בתחום השיפוט של העיר עפולה והמהווה את החלק ההררי שלה.
אזור גבעת המורה מנה עד אותו זמן כ-8,000 תושבים והכוונה הייתה לתכנן תוספת בנייה שתקלוט עוד כ-36,000 תושבים.
הפרויקט הוזמן ע"י משרד הבינוי והשיכון שמינה את משרדנו לשמש כאדריכל אתר וכמשרד המוביל את יתר משרדי האדריכלים שנשכרו לתכנון הפרטני של השכונות השונות באתר.

@ 2017 by Or & Mayan

צור קשר

משכית 6

ת.ד. 418, א.ת הרצליה 4610302

09-794-9400

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon