1/2

פרויקטים נוספים

נהריה

תחנת משטרת נהריה

2,500 מ"ר

עקרונות התכנון

 • מיקום האגף החדש בחזית "משדר" תדמית חדישה ועדכנית כלפי הרחוב והצומת.

 • התחשבות בבתי המגורים השכנים ומניעת הפרעות לדיירים ע"י הרחקת הבניה החדשה מחלונות בתיהם.

 • חלוקה ברורה של החצרות בין הצד הציבורי מדרום לצד המבצעי מצפון.

 • הפניית חלונות המבנה למרחבים הפתוחים - לחורשה ולחזית.

 • הגדלת החצר המבצעית והרצף שלה (לאחר פירוק המבנים היבילים) מצפון למבנה.

 • חיפוי באבן של החזיתות תוך האחדת האגף הקיים והאגף החדש.

כלכליות

 • הימנעות משינויים מבניים באגף הקיים.

 • ריכוז המערכות וקיצור התוואים הנובע מהקומפקטיות של המבנה.

 • מיקום אזורים רטובים בקו אנכי בכל הקומות.

 
ביצוע

 • גישה ישירה לאזור הביצוע ללא צורך במעבר דרך הבניין הקיים ומניעת הפרעה למהלך הפעילות בעת הביצוע.

 • הימנעות ממיקום האגף החדש ע"ג ריכוז מערכות תת קרקעיות קיימות הדורשות העתקה.

 • לא נדרש פירוק המבנים היבילים בשלב הביצוע כך שהפעילות במבנים אלו יכולה להמשך עד להשלמת האגף החדש.

 
אחזקה

 • חיפוי קשיח (אבן) של חזיתות המבנה הקיים והאגף החדש.

 • גימורים קשיחים בפרוזדורים תוך הקטנת הוצאות האחזקה ושמירה על מראה אסתטי.

 • יצירת גישה נוחה לטיפול במערכות.

 • מיקום שירותים ומטבחונים בקו אנכי בכל הקומות.

מבנה חדש במשטרת נהריה תוך שדרוג ושילוב המבנה הקיים.

אוריינטציה

 • מיקום הכניסה הראשית במפגש בין שני הגושים תוך הקניית משמעות וזיהוי.

 • הפניית עיקר המבנה החדש לדרום למערב ולצפון.

 

נגישות

 • שיפור נגישות הרכב ע"י הזזה מזרחה של מיקום כניסת ויציאת הרכב והורדת הקונפליקט עם "זנב הרמזור".

 • שיפור הנגישות לציבור ע"י "הורדת" הכניסה הראשית לקומת הקרקע תוך הבטחת גישה גם למוגבלי תנועה (נכים , עגלות ילדים).

 
מבצעים ותפעול

 • חלוקה ברורה בין גישת קהל לבין גישה מבצעית.

 • קשר ישיר בין כניסת קהל – יומן וקשר בין היומן לכל הפונקציות אותן הוא משרת.

 • קשר בין החצר המבצעית האחורית לבין הסיירים וכן כניסת עצורים אחורית ישירה לחדר המעצר.

 • גישה נפרדת ומוצנעת לאזור חוקרי נוער ואלמ"ב.

 

@ 2017 by Or & Mayan

צור קשר

משכית 6

ת.ד. 418, א.ת הרצליה 4610302

09-794-9400

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon