1/2

פרויקטים נוספים

מפרץ חיפה

תב"ע בז"ן

2,800 דונם

מטרות התכנית

  • קביעת הנחיות להגנה על איכות הסביבה וצמצום סיכונים.

  • קביעת ייעודי קרקע לתעשייה עם הנחיות מיוחדות והוראות והנחיות לייעוד זה בשטח מתחם בתי הזיקוק לנפט.

  • התווית רצועות תשתיות וקביעת הוראות לאופן השימוש בהן.

  • קביעת הוראות שימור.

  • קביעת רצועות ירוקות לאורך נחלי הגדורה והקישון.

  • קביעת הנחיות לנגישות למתחם.

בתהליך ארוך מאוד שנפרס על כמעט שמונה שנים, הוטמעו במסמכי התכנית המלצות היועצים ודרישות הרשויות השונות.

מטרת ההמלצות הללו היא לצמצם במידה ניכרת את ההשפעות הסביבתיות של מפעלים מהסוג הזה ולהבטיח מתחם מודרני, מבוקר, בטוח ואיכותי ככל שניתן.
מתחם בז"ן מתאפיין בפעילות ענפה וייחודית והחברות הפועלות בו עוסקות בתהליכי הזיקוק והפטרוכימיה, תעשייה זו מייצרת מוצרים חיוניים וחשובים למשק כגון: דלק למכוניות ולמטוסים, אריזות פלסטיק, צעצועים, כלי מיטה וטקסטיל, פנסים, שמנים ונרות.

בית הזיקוק הוקם בשנת 1938 עפ"י אמנות שנחתמו בשנות ה- 30 בין ממשלת פלשתינה המנדטורית ובין החברה האנגלו- איראנית בע"מ.
במסגרת האמנות קיבלה החברה זיכיון למשך 70 שנה להוביל, לאחסן ולזקק נפט גולמי.
עם תום תקופת הזיכיון, בשנת 2003, הנחו רשויות התכנון על כנת תכנית מפורטת בעלת מעמד סטטוטורי למתחם.

התכנית החדשה עולה בקנה אחד עם תכניות המתאר הארציות לדרום מפרץ חיפה (תמ"א 30) ותכנית המתאר המחוזית למחוז חיפה (תמ"מ 6).

שתי התכניות מנחות כי בתי הזיקוק יישארו במקומם והייעוד במתחם יתאים לתעשייה מהסוג הזה.

לאור המורכבות הרבה של תכנית זו, והשלכותיה הרבות, שולבו בהכנת התכנית משרדי הייעוץ המובילים בארץ, בעיקר בתחום הבריאות ואיכות הסביבה.

@ 2017 by Or & Mayan

צור קשר

משכית 6

ת.ד. 418, א.ת הרצליה 4610302

09-794-9400

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon